Na de herfstvakantie nieuwe Trainingstijden SKMS

Er werd nogal eens opgemerkt dat 19.00 uur voor werkenden net iets te vroeg is en dat met name op de maandag twee-eenhedenhalf uur achter elkaar trainen net iets teveel van het goede is. Daarom hebben we er in overleg voor gekozen de volwassenentraining een half uurtje later te laten beginnen.

Na de herfstvakantie, vanaf 20 oktober beginnen we met een betrekkelijk horizontale programmering op de maandag en de woensdag: Voor de jeugd zullen de lestijden op maandag en op woensdag hetzelfde worden: voor wit t/m oranje band van 19.00 uur – 19.45 en voor groen t/m bruin van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Ook voor de volwassenen vanaf groene band kent de training op maandag en op woensdag na de herfstvakantie in principe een horizontale programmering: van 19.30 tot 21.30 uur. Op maandag beginnen zij met het uitbouwen en onderhouden van de basis en op woensdag volgen de niet-lesgevers opgesplitst naar niveau een algemene les, waarna e.e.a. kan worden verdiept middels de vrije training.

Voor de volwassenen van wit t/m oranje band, duurt de training op maandag een uur, van 19.30 – 20.30 en op woensdag anderhalf uur, van 19.30 – 21.00 uur, waarna eventueel nog een half uur gebruik gemaakt kan worden van de vrije training.

Op zaterdag blijft alles min of meer bij het oude, met daarbij de opmerking dat voortgang van de jeugdselectietrainigen afhankelijk zal zijn van hun aanwezigheid op de overige dagen en zaterdag ’s morgens vroeg.

We streven naar een meer individuele begeleiding voor de beginners. Zo willen we gaan werken met speciale beginnerscursussen (vanaf wit). Dat kan natuurlijk alleen bij voldoende belangstelling en dit zal daarom geschieden op inschrijving.

Daarnaast denken we naast de al bestaande katawedstrijdtraining voor de jeugdselectieleden ook na over katawedstrijdtrainingen voor volwassenen. We denken aan individuele, specifiek op de betreffende karateka gerichte trainingsprogramma’s en eventueel ook specifieke wedstrijdkumite trainingen. Maar ook dat is natuurlijk afhankelijk van de belangstelling en zal wellicht ook niet helemaal kosteloos zijn.
Ben je dus geïnteresseerd, geef dat dan aan bij iemand van het bestuur (Frans, Gjalt, Ingrid of Wen)

We denken met dit alles in alle redelijkheid zoveel mogelijk aan de door jullie verwoorde wensen tegemoet te zijn gekomen. Als beloning daarvoor hopen we in de komende tijd nog meer van jullie aanwezigheid in de les te mogen genieten. Want het blijft altijd weer een genot aan jullie les te mogen geven.

SAMENVATTEND: NIEUWE TRAININGSTIJDEN

(m.i.v. 20 oktober 2008)

JEUGD (vanaf 8 jaar)

Maandag en Woensdag:

Wit t/m oranje band 19.00 – 19.45 uur
Groen t/m bruin 19.00 – 20.30 uur of
19.30 – 20.30 uur
Zaterdag:

Geel t/m bruin 09.00 – 10.30 uur Katatraining
10.30 – 11.30 uur Vrije training

Jeugdkataselectie 10.30 – 11.30 uur Kataselectietraining (op uitnodiging)

VOLWASSENEN (overgang van jeugd naar volwassenen in overleg)

Beginners (witte band)

Maandag en Woensdag: 19.00 – 19.30 uur Introductiecursus *
(gevolgd door de algemene les vanaf 19.30 uur)
Wit t/m oranje band

Maandag: 19.30 – 20.30 uur Basistraining
Woensdag 19.30 – 21.00 uur Algemene les opgesplitst naar niveau
21.00 – 21.30 uur Vrije training
Groen t/m zwarte band

Maandag: 19.30 – 20.30 uur Basistraining
20.15 – 21.30 uur Verdiepingsles
Woensdag 19.30 – 21.00 uur Algemene les opgesplitst naar niveau
21.00 – 21.30 uur Vrije training
Geel t/m zwarte band

Zaterdag: 09.00 – 10.30 uur Katatraining
10.30 – 11.30 uur Vrije training of
10.30 – 11.30 uur Kumite wedstrijdtraining*

Katawedstrijdselectie* 10.30 – 11.30 uur Katawedstrijdtraining

*op inschrijving

Toelichting:

  • De jeugd traint in Zaal 1 tot kwart voor acht en de volwassenen beginnen om halfacht met de warm-up in zaal 2. (zaal 1 aan de kant van de vlag en zaal 2 aan de ander kant)
  • De jeugd vanaf groene band mag blijven tot halfnegen en kan ervoor kiezen pas om half acht in zaal 2 te beginnen met de warm-up. Kwart voor acht gaat de tussenwand omhoog.
  • Volwassenen vanaf groene band kunnen op maandag om halfnegen in stromen. Zij starten in dat geval om kwart over acht zelfstandig met de warm-up.

 

Facebooktwitterpinterest
Filed under: Niet gecategoriseerd