Trainingstijden, trainingsniveau en trainingsinhoud

Shu Ken Ma Shi kent vele trainingsmomenten, die allen een verschillend karakter kennen. Om zowel in fysieke als mentale zin echter een Karatedo ontwikkeling door te maken, is meerdere malen per week trainen absoluut noodzakelijk. We proberen dit te stimuleren door hetzelfde bedrag te vragen, ongeacht het aantal trainingen dat wordt gevolgd. Veel karateka ( beoefenaars van Karatedo ) trainen gemiddeld slechts 1x per week. Af en toe wordt er eens examen gedaan als het zo uitkomt, maar zo niet dan is dat ook prima. Ze vinden het gezellig om een beetje bezig te zijn en Karate is daar een leuke sport voor. In onze school omvat de groep voor wie dat geldt meer dan 80% van de leden. De gestelde ambitie ligt dan gewoon niet al te hoog. Daar is ook helemaal niks mis mee. Voor elk wat wils:

Basisles

Deze les is toegankelijk voor iedereen, ongeacht niveau of leeftijd. De groep wordt niet opgespiltst. Witte banders en zwarte banders trainen zij aan zij, waardoor deze les soms wat minder goed bij te benen is voor de absolute beginners en die jeugdigen die wat meer controle en persoonlijke begeleiding vragen. Aan de andere kant vinden sommigen het juist prettig zich aan de meer gevorderden op te kunnen trekken. Tijdens deze lessen worden de basistechnieken en bewegingen van karatedo en de heian kata behandeld, aangeleerd en onderhouden.

Verdiepingsles

Een verdiepingsles, meestal op basis van de in het eerste uur aangeboden lesstof. De twee aangeboden lessen op woensdagavond vormen dus een geheel. In het eerste uur wordt de basis behandeld van de in het tweede uur behandelde oefeningen. Dit schept de mogelijkheid het tweede uur direct de diepte in te gaan. Desondanks is de les eventueel ook los van het eerste uur te volgen, al moet dit worden afgeraden. Aangezien er tussen de beide lesmomenten geen extra warming-up wordt verzorgd, dient een karateka die alleen voor de tweede les komt, voor aanvang van de les zijn eigen warming-up verzorgd te hebben.

Algemene les

Deze les is toegankelijk voor iedereen, ongeacht niveau of leeftijd. Tijdens deze les zijn er meerdere docenten als lesgever aanwezig. Er is dus meer individuele aandacht mogelijk, wat deze les het uitgelezen moment maakt voor de absolute beginner. De groep kan in kleinere groepjes worden opgesplitst naar niveau en leeftijd, waardoor het mogelijk wordt nog meer aandacht te besteden aan de specifieke oefeningen voor het betreffende niveau. Ook voor de jeugd is deze les qua aanspreektoon, structuur en oefenvormen meer gericht op de betreffende leeftijd.

Kata training

Shotokan karatedo kent een groot aantal vastomschreven bewegingsvormen, kata genoemd. Tijdens deze les ligt het accent op kata, waarbij, afhankelijk van het aanwezige niveau, vaak voor de wat hogere kata gekozen wordt. Toegankelijk vanaf gele band.