Beoordelingscriteria

Karatedo moet met vakkundigheid worden gedemonstreerd en er moet duidelijk te zien zijn dat men de traditionele waarden en principes begrijpt. Bij het beoordelen van de uitvoering zal worden gelet op de volgende zaken, ontleend aan het WKF wedstijd reglement. Zie ook de wedstrijdreglementen voor kata en kumite.

Correcte vorm: In Kata overeenkomstig de Kihon volgens de gedemonstreerde stijl.In Kumite moet de vorm de eigenschappen hebben die overeenstemmen met de waarschijnlijkheid van effectiviteit binnen het raamwerk van traditionele Karatedo principes. Een waardeloze techniek is een waardeloze techniek, ongeacht waar en hoe en met welk (beoogde) effect deze wordt uitgevoerd. Een techniek die verschrikkelijk tekort schiet in zijn vorm, kan nooit positief beoordeeld worden.
Een (vecht-) realistische uitvoering: Karatedo is geen dans of show-uitvoering. De uitvoering moet in termen van vechtkunst realistisch zijn, waarbij een juist begrip van de gebruikte technieken (bunkai) gedemonstreerd moet worden.
Een scherpe, energieke, krachtige uitvoering: De kracht en de snelheid van een techniek en de vastbeslotenheid, de wilskracht die nodig is om de techniek te slagen
Juiste focus en concentratie van aandacht (Chakugan/Zanshin): Een toestand van zichtbaar volledige betrokkenheid. In Kumite bovendien de volledige concentratie, observatie en gewaarwording van de potentiƫle mogelijkheden van het de opponent om een (tegen)aanval uit te voeren.
Correcte timing: Een techniek uitvoeren exact op het moment en vanaf precies de juiste afstand dat deze het grootste effect zal resulteren. Als de techniek bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op een zich naar achteren verplaatsend doel, dan zal dit het beoogde effect verminderen.
Juiste afstand: Juiste afstand verwijst eveneens naar het punt op of nabij het doel waar de techniek tot stilstand komt. Van een arm of beentechniek die tot stilstand komt tussen huidcontact en 2-5 cm. van het doel kan gezegd worden dat dit een juiste afstand is.
Goed ritme
Goede balans
Goede kime: focussen van kracht
Goede Ademhaling: Gebruik van juiste en goede ademhaling ter ondersteuning van kime
Goede standen (dachi): Behalve een juiste vorm van de stand eveneens met juiste spanning in de benen en met de voeten plat op de vloer.
Juiste lichaamshouding(in hara): Lichaamshouding rechtop met een goede en juiste spanning van de rompmusculatuur. Heup rechtopstaand (vlak van knoop en achterzijde van de band horizontaal) erop toeziend dat de heupen tijdens het bewegen niet op en neer gaan.