Dangraden

Dangraden

(Hogere) dangraden kun je alleen verwerven op nationale examens van de KBN. Om hieraan mee te doen is goedkeuring van je trainer nodig. Hoofddocent Frans Baggen van Shu Ken Ma Shi omschrijft de ‘procedure’ om in aanmerking te komen voor een hoger dangraadexamen als volgt.

Wanneer de karateka uiteindelijk een zodanig niveau bereikt heeft dat dit m.i. een extra dangraad rechtvaardigt, dan heb je bij het toewerken naar het daadwerkelijke examen en het voorbereiden van het examenprogramma natuurlijk van ganser harte mijn ondersteuning. Ik ben, als het dangraadexamens betreft echter geen Sinterklaas. Het wel of niet examen kunnen doen is niet alleen afhankelijk het aantal jaren dat het geleden is dat er examen gedaan is. Veel belangrijker is het aantal trainingsuren dat je actief geweest bent na een vorig examen. Aan een ieder is het vrij al dan niet te komen trainen. Maar om in aanmerking te komen voor een dangraadexamen moet je in je trainingsgedrag en je trainingsfrequentie aangetoond hebben dat je de benodigde jarenlange commitment hebt gedemonstreerd; dat je bereid bent geweest de benodigde investeringen te doen. Je krijgt van mij pas een handtekening onder je aanvraag als ik er vertrouwen in heb dat je zelfs op een slechte dag een goede kans van slagen hebt. Het is ook reëel om te stellen dat mensen verschillen in talent en mogelijkheden. Naar een examen trainen, wordt pas zinvol als de aspirant examenkandidaat bepaalde voorwaardelijke vaardigheden beheerst. Als ik dat zelf constateer dan zal ik daar naar jou toe zeker op enig moment zeker een hint over geven. Het is dan verder aan jou of je de tijd vrij kunt en wilt maken om naar dat examen toe te gaan trainen. Tot op heden is er nog nooit iemand met mijn handtekening op zijn formulier voor een dangraadexamen gezakt en ik ben wel zo ijdel dat ik dat graag zo wil houden. Ik ben voor wat dat betreft behoorlijk overtuigd van mijn eigen beoordelingsvermogen. Of om het wat anders te formuleren: Ik wil voorkomen dat jij jezelf (en daarmee mij) voor joker zet tijdens het examen. Ik wil dat je trots kunt zijn op wat je hebt bereikt.

Ten overvloede en hopelijk volstrekt overbodig tenslotte nog even dit: Examen mogen doen heeft helemaal niets te maken met of ik jou waardeer als mens of niet. Iedereen heeft ergens zijn plafond. Of je nu examen wilt gaan doen of niet: Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik iedereen die bij mij komt trainen altijd wil ondersteunen bij het ontwikkelen van het karateniveau en wat daar verder ook nog meer bij komt kijken, uiteraard binnen de beperkingen van mijn eigen vermogen en inzicht. We zijn tenslotte allemaal mens, en op weg.

De exameneisen voor dangraden zijn te vinden op de site van de KBN.