Contributie

Bij Shu ken ma shi betaal je per maand contributie, 12 maanden per jaar (dus ook tijdens vakanties). Je kan bij inschrijving een incasso-formulier invullen zodat het geld elke maand automatisch wordt afgeschreven.

Tarief  € 40,00 per maand  
Jeugd 12 tot 18 jaar 50% korting, dus € 20,00

Studenten (op inleveren kopie collegekaart)

50% korting, dus € 20,00