Contributie

Bij Shu ken ma shi betaal je per maand contributie, 12 maanden per jaar (dus ook tijdens vakanties). Je kan bij inschrijving een incasso-formulier invullen zodat het geld elke maand automatisch wordt afgeschreven.

Tarief  € 40,00 per maand
 Jeugd 12 tot 18 jaar

Studenten (op inleveren kopie collegekaart)

U-pas houders 18 jaar en ouder

50% korting, dus € 20,00

50% korting, dus € 20,00

50% korting, dus € 20,00

U-pas houders 16 tot 18 jaar 75% korting, dus € 10,00
 U-pas houders Jeugd 12 tot 16 jaar GRATIS

Jeugd 12 tot 16 jaar met een U-pas traint dus gratis bij de club!