Contributie

Bij Shu ken ma shi betaal je per maand contributie, 12 maanden per jaar (dus ook tijdens vakanties). Je kan je hieronder online inschrijven, de contributie wordt dan automatisch elke maand afgeschreven. Wil je liever een papieren inschrijfformulier downloaden? Kijk dan op inschrijving

Tarief  € 40,00 per maand  
Jeugd 12 tot 18 jaar 50% korting, dus € 20,00

Studenten (op inleveren kopie collegekaart)

50% korting, dus € 20,00


Online inschrijfformulier

    Ik wil toegevoegd worden aan de Shu Ken Ma Shi Whatsapp groep

    Ik betaal tot wederopzegging mijn maandelijkse contributie automatisch en machtig de Stichting Shu Ken Ma Shi om deze contributie af te schrijven van mijn rekeningnummer.

    Shotokan Karate-Do Shu Ken Ma Shi – KBN aansluitnummer: 06-182
    Postbus 420 – 3500 AK Utrecht – algemeen@shukenmashi.nlwww.shukenmashi.nl
    ING bank IBAN: NL89 INGB 0001 4711 69, BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting Shu Ken Ma Sh