Marry Daussy teruggetreden als voorzitster van de KBN

Na 12 jaar trouwe dienst is Marry Daussy zondag 14 juni teruggetreden als voorzitster van de KBN. Onder haar leiding is de KBN van een organisatie waarin de ene na de andere bestuurswisseling plaats vond, waar de ene factie de andere bestreed, waar onduidelijke regelgeving en het ontbreken van richtlijnen en protocollen leidden tot willekeur en handjeklap, omgetoverd in een organisatie die sterk geprofessionaliseerde en door externe partijen gezien kon worden als een serieuze en betrouwbare partner. Een prestatie van fenomenale omvang!

Marry heeft contacten opgebouwd met NOC/NSF, werd internationaal bijzonder gewaardeerd om haar deskundigheid en gerespecteerd voor haar altijd opbouwende en samenbrengende kwaliteiten. Vanuit het besef dat een organisatie die tegen zichzelf verdeeld is, zichzelf ten gronde zal richten, zag Marry dat het de taak van een voorzitter van een vereniging is mensen te verenigen. Marry was dan ook een samenbindende kracht van de eerste orde, zowel binnen de KBN als ook voor wat betreft de externe contacten. Er kan rustig worden gesteld dat Marry de beste voorzitster was die de KBN in haar geschiedenis ooit heeft gekend. Stevig aan het roer maar altijd met een warm hart en een vriendschappelijke benadering van mensen, wist ze tegenstellingen te overbruggen en overal waar ze kwam vrienden te maken. Daarnaast had zij ook altijd oog voor de mens achter de functie; ook bij moeilijkheden in de privésituatie van mensen had zij daarvoor altijd een warm en luisterend oor.

Maar weinig mensen zullen beseffen hoeveel uur van haar vrije tijd zij heeft opgeofferd voor het belang van de bond, vaak met veronachtzaming van de eigen persoonlijke belangen. Er zijn binnen de organisatie van de KBN heel wat mensen schatplichtig aan haar. En dit alles tegen een onkostenvergoeding waar vaak nog geld bijmoest. Haar bijdrage aan de bond is echter met geen geld terug te betalen. Haar terugtreden is een groot verlies voor de KBN. Haar ervaring en haar werkkracht zal nog node worden gemist.

Wij wensen haar alle goeds. Dat zij nog maar lang mag genieten van de welverdiende rust die de vrijgekomen tijd haar op zal leveren.

Facebooktwitterpinterest
Filed under: Niet gecategoriseerd