Kyugradenexamen december

De kyugraadexamens van december zijn ingeplanned op maandag de 17e. Deze examens zijn officieel erkend door de Karatedo Bond Nederland (KBN), en indien geslaagd ontvang je dan ook een officieel KBN diploma. Teneinde examen te kunnen doen, moet je dan ook het door jou ingevulde inschrijfformulier en jou KBN paspoort uiterlijk een week van tevoren bij Frans inleveren, inclusief sportpas 2007 om te kunnen checken of je nog steeds lid bent van de KBN. Anders dan andere jaren doen we dat dit jaar in twee sessies; dit om al te lange wachttijden te voorkomen. De indeling van het examen wordt bepaald op het moment dat alle inschrijvingen voor het examen binnen zijn. We beginnen met het examen om 19.00 voor de lagere banden. We beginnen met de tweede sessie om ongeveer 20.15. Waar de grens tussen hoog en laag ligt, wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvers voor de verschillende niveaus. De exacte indeling wordt in de week voorafgaande aan het examen bekend gemaakt tijdens de trainingen en hier op de site. De zaal gaat open om 18.30. Voor de niet-examenkandidaten zijn er die avond helaas geen trainingsmogelijkheden.

Facebooktwitterpinterest
Filed under: Niet gecategoriseerd