Contributie stimuleringsbeleid.

Zoals jullie in de clubkrant hebben kunnen lezen gaat vanaf september de contributie voor volwassenen (18+) van €18,- naar €20,-. Bij Shu Ken Ma Shi vinden we het belangrijk dat mensen zo vaak mogelijk komen trainen. Naar mate het niveau stijgt, zou ook de trainingfrequentie (en intensiteit) omhoog moeten gaan. Daarom hebben we tot voorkort het beleid gehad dat we voor alle niveaus hetzelfde bedrag vroegen. Om een indicatie te geven van de kosten per les waarvoor in principe betaald is, volgt hier een globale berekening voor de verschillende niveaus op basis van het afgelopen half jaar: Uitgaand van het contributiebedrag van € 18,- per maand moest voor de eerste helft van 2006 €108,- betaald. Bij een verhoging naar €20,- per maand zou dit dus neergekomen zijn op €120,-. De eerste helft van 2006 zijn er in het totaal 90 lesmomenten verzorgd door Shu Ken Ma Shi. Voor de witte band jeugd waren er 40 lesmomenten: Kosten per training €2,70 Voor de gele band of hoger jeugd waren het er 54. Kosten per training €2,- Voor de volwassen witte banders waren het er eveneens 54. Kosten per training eveneens €2,-. Naverhoging tot €20,- per maand €2,25 per les. Voor de volwassen met een gele of een oranje band waren het er 68. Kosten per training €1,60 Na verhoging naar €20,- per maand €1,75 per les. Voor de volwassen groene banders en hoger zijn alle 90 lessen toegankelijk geweest. Kosten per training €1,20 Na verhoging naar €20,- per maand €1,35 per les.

Facebooktwitterpinterest
Filed under: Niet gecategoriseerd