De naam ‘Shu Ken Ma Shi’

De naam ‘Shu Ken Ma Shi’ is de naam van onze Shotokan Karate-Do school. Deze naam is afgeleid van de achternaam van onze leraar Frans Baggen. Een ‘baggen’ is de naam van een bepaalde slijpvorm van een in een sieraad geplaatste edelsteen.

‘Shu Ken Ma Shi’

‘Shu Ken Ma Shi’ betekent letterlijk uit het Japans vertaald: ‘het slijpen van een waardevolle steen of edelsteen’. Maar het kan ook de betekenis hebben van ‘geslepen steen’. Of ‘steenslijper’, degene die de steen bewerkt. Het duidt op het meesterschap verkrijgen over de steen. Wanneer het in karakters wordt weergegeven kennen de afzonderlijke woorden ook nog hun eigen associaties:

‘Shu’

Het woord ‘Shu’ betekent letterlijk ‘waardevolle steen’. De beeldende Japanse taal doelt hier in dit verband op een ronde steen, hetgeen associaties oproept met bepaalde aspecten van de Zen filosofie. Het kan gaan om een edelsteen, maar in Japan hoeft een waaredevolle ronde steen niet per se een edelsteen te zijn. Ook een eenvoudige kei kan, vanwege zijn vorm, kleur of tekening, mooi en daaarom waardevol gevonden worden. Elke steen, edel of niet, heeft voor een Janpanner zijn eigen persoonlijke individuele schoonheid. Elke steen heeft een innerlijke glans en is op zijn eigen unieke manier waardevol.

‘Ken’

Het woord ‘Ken’ betekent letterlijk ‘punt’. We vinden dit bijvoorbeeld terug in de woorden ‘Kendo’, ‘Seiken’ of ‘Uraken’. In het woord ‘Ken’ komt de scherpte naar voren. Het is het scherp slijpen van het zwaard, het aanscherpen en het polijsten van het ruwe materiaal tot de steen transparant geworden is. Hierdoor komen de verschillende facetten van de innerlijke schoonheid en de helderheid naar buiten stralen.

‘Ma Shi’

De samentrekking ‘Ma Shi’ betekent ‘smeden’. Het duidt op het verhitten en in de vorm hameren en vouwen van staal om bijvoorbeeld een zwaard te maken. Het is een langdurig kneden van het materiaal, todat de gewenste vorm verkregen is. Het is een proces dat groot vakmanschap vereist en veronderstelt.

Waarom deze naam voor een Karate-Do school?

Karate-Do wordt door heel veel verschillende soorten mensen beoefend. Verschillende mensen hebben verschillende lichamelijke en geestelijke mogelijkheden, kwaliteiten en bijzonderheden. Allemaal kunnen ze op hun eigen manier invulling geven aan het Karate-Do. In het proces dat de leerling met Karate-Do aangaat proberen we, bij al die verschillende mensen, op hun eigen manier het beste naar buiten te halen. Zo kan de individuele innerlijke glans, de misschien wel onvermoede natuurlijke persoonlijke kwaliteit aan het licht komen, net als bij het slijpen van een waardevolle edelsteen. Zo’n slijpproces volbreng je alleen in gezamenlijke inspanning. In het Japans heet dit ‘sessa takuma’ hetgeen betekent ‘dat de ene steen de andere tegelijk aan het polijsten is’.

De reis voert ver, ver in het onbekende.
En u weet niet of er jade zit in het hart van de steen.
Op een dag zal iemand het met zijn beitel aan het daglicht brengen…
Wees daarom kalm; u weet dat het daar gezeten heeft vanaf het begin der tijden.

(uit de gedichten van Guanyin)